ഫോബ്സ് ജീവകാരുണ്യപ്പട്ടികയില്‍ കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

ഫോബ്സ് ജീവകാരുണ്യപ്പട്ടികയില്‍ കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ഏഷ്യയിലെ 40 പേരുടെ പട്ടികയിലാണ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയും ഇടപിടിച്ചത് ഏഷ്യയിലെ 40 പേരുടെ പട്ടികയിലാണ് വി-ഗാര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയും ഇടപിടിച്ചത്.സമ്പത്ത് ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ള ഏഷ്യയിലെ നാല്‍പത് പേരുടെ പട്ടികയില്ലാണ് വി-ഗാര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയും ഇടം നേടിയത് . ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പുനീത് ഡാല്‍മിയ, ആനന്ദ് ദേശ്പാണ്ഡെ, കിഷോര്‍ ലല്ല, സുനില്‍ മിത്തല്‍, നന്ദന്‍ നിലേകനി, അഭിഷേക് പൊഡര്‍ എന്നീ വ്യവസായികളും ' ഫോബ്സ് ഏഷ്യ' മാഗസിന്‍ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിലുണ്ട്.തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി നടത്തിവരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി 2011 ല്‍ വൃക്ക ദാനം ചെയ്തതും, അവയവ ദാനം പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കാന്‍ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ മഹത്തരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും.കെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും മാഗസിന്‍ കണക്കിലെടുത്തു.